Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige

Nationell konferens om kliniska studier

Nationell konferens om kliniska studier är en mötesplats för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård. Konferensen hålls nästa gång 22-23 maj 2025 i Umeå.

Umeå från ovan en sommarkväll

Nationell konferens om kliniska studier

Nationell konferens om kliniska studier är en mötesplats för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård. Konferensen hålls nästa gång 22-23 maj 2025 i Umeå.

Vill du medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård?

Då är Nationell konferens om kliniska studier mötesplatsen för dig, med två dagar av idé- och kunskapsutbyte och nätverkande.

Vill du delta 2025?

Nationell konferens om kliniska studier anordnas i Umeå 2025 nästa gång. Vill du få information om programmet eller när anmälan öppnar? Prenumerera på våra nyheter för att få veta direkt. Vi ses 2025!

En mötesplats med helhetsperspektiv

– Vi behöver nyfikenhetsdriven grundforskning. Det är grogrunden för framgångsrik klinisk forskning. Pil till höger

Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning, Vetenskapsrådet, under presentationen Sverige som klinisk forskningsnation

Om konferensen Pil till höger

Konferensen är en mötesplats för dig som vill stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård. Under två dagar ges näringsliv, hälso- och sjukvård, akademi och patientföreträdare tillfälle att träffas för idé- och kunskapsutbyte och nätverkande.

– Vi behöver nyfikenhetsdriven grundforskning. Det är grogrunden för framgångsrik klinisk forskning. Pil till höger

Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning, Vetenskapsrådet, under presentationen Sverige som klinisk forskningsnation

Har du idéer till nästa konferens?

Har du något ämne som känns extra viktigt för dig eller förslag på talare som du gärna skulle vilja lyssna på? Vi vill gärna höra vad du vill ha med för att nästa konferens ska bli riktigt intressant för dig.