Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Påbyggnadsutbildning i Good Clinical Practice (GCP)

En påbyggnadsutbildning i Good Clinical Practice som uppdaterar och fördjupar kunskaperna i GCP.

Kursens innehåll

Regelverken för kliniska studier förändras och uppdateras kontinuerligt. Alla som arbetar med kliniska studier har ett ansvar att hålla sid uppdaterade kring aktuella lagar och regelverk som berör kliniska studier. Därför erbjuder Kliniska Studier Sverige- Forum Söder en påbyggnadsutbildning i Good Clinical Practice (GCP). Utbildningen uppdaterar och fördjupar kunskaperna i GCP.

Kursen ger deltagarna en uppdatering i ICH-GCP (Revision 2, R2) och regelverk gällande klinisk prövning med läkemedel.

Kurstillfällen

11 september 2024. Fullbokad

5 februari 2025

Tid

Kursen pågår mellan kl. 8.30-16.00.

Vem riktar sig utbildningen till

Utbildningen riktar sig till forskare och forskningsstödjande personal involverade i kliniska prövningar inom Södra sjukvårdsregionen, som tidigare gått en GCP-utbildning.

Lokal

F-sal 4, Skånes universitetssjukhus, Lund, Kioskgatan 21

Kostnad

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.

11 september 2024

Deltagare från Södra sjukvårdsregionen: Kostnadsfritt

Externa deltagare och läkemedelsföretag: 3 500 kr exklusive moms

5 februari 2025

Deltagare från Södra sjukvårdsregionen: 1 700 kr exklusive moms

Externa deltagare och läkemedelsföretag: 3 500 kr exklusive moms

Avbokning

Om du får förhinder har du möjlighet att skicka en kollega. Meddela detta till oss på utbildning.forumsoder@skane.se.

Om avbokning sker senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften.

Om avbokning sker mindre än 3 dagar innan kursstart debiteras 100 procent av kursavgiften.

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss på utbildning.forumsoder@skane.se.

Anmälan

Anmäl dig till utbildningen den 5 februari 2025

Senast publicerad: