Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Datauttag och hantering av data

Vårt stöd inom datauttag och hantering av data

Forskningsprojekt kan få stöd av oss i frågor gällande datahantering.

Vi hanterar datauttag för forskning ur ett antal regionala system. Stödet ges vid enstaka uttag samt mer omfattande uppdrag som innebär handläggning, koordinering och projektledning av datahantering i forskningsärenden.

När du vänder dig till oss för stöd med datahantering innebär det möjlighet till en centraliserad hantering av data. Samtidigt kan den samlade erfarenheten av datahantering regionalt och nationellt användas för att säkra en effektiv datahantering i forskningsprojektet.

Rådgivning till forskningsstudier

Vi erbjuder rådgivning till forskningsstudier i frågor som rör datahantering – insamling och uttag från både regionala och nationella hälsodataregister. Kontakta oss redan i idé och planeringsfasen för att skapa bästa förutsättningar för en effektiv process.

Datauttag ur regionala system

Vi hanterar datauttag för forskning ur ett antal regionala system, bland annat:

  • Informationsplattformen (samtliga system)
  • Uttag ur RSVD
  • Regionala läkemedelsdatabasen

Informationsplattformen innefattar bland annat systemen Melior, PMO, PASiS och ISPASS.

Samtliga datauttag hanteras efter godkännande från Samråd KVB som tar beslut om utlämnande av patientdata för forskning inom Region Skåne.

Ansökningsförfarande, ansökningsblanketter och mötesdatum för Samråd KVB, Region Skånes webbplats Länk till annan webbplats.

Handläggning, samordning och förvaltning av data

Vi ger stöd i mer omfattande uppdrag som kan innebära handläggning, samordning och förvaltning av data från både nationella och regionala system och register.

Kontakt och kostnad

Du kan få kostnadsfri kortare rådgivning via e-post, telefon eller personligt möte. Utöver det erbjuder vi även löpande projektstöd eller aktiv medverkan i projektet under hela eller delar av ett forskningsprojekt. Dessa tjänster debiteras.

Kontakta oss för mer information

Forskare kan ansöka om datauttag där Region Halland är vårdgivare. Uttag från privata vårdgivare kan vara möjligt, om godkännande finns från varje enskild privat vårdgivare. Den sökande ansvarar själv för att ansöka om detta.

Om inte Region Halland är huvudman för forskningsprojektet som ansöker om datauttaget utgår en kostnad för handläggningen. Förutsättningar för ansökan av datauttag och anmälan görs via researchweb för Region Halland Länk till annan webbplats..

Länk till externa studieförfrågningar Länk till annan webbplats.

Forskare kan ansöka om datauttag där Region Kronoberg är vårdgivare. Uttag från privata vårdgivare kan vara möjligt, om godkännande finns från varje enskild privat vårdgivare. Den sökande ansvarar själv för att ansöka om detta.

Vid större datauttag utgår i de flesta fall en kostnad för handläggning. Förutsättningar för ansökan av datauttag och anmälan görs via Researchweb för Kronobergs län. https://www.researchweb.org/is/rkdata Länk till annan webbplats.

För specifika frågor inom Region Blekinge kontakta: fou.kompetenscentrum@regionblekinge.se

Senast publicerad: