Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Good Clinical Practice (GCP)

Good Clinical Practice (GCP) är en internationell och vetenskaplig standard som reglerar design, genomförande, dokumentation samt rapportering av kliniska prövningar på läkemedel eller medicintekniska produkter.

Utbildningar i GCP för Södra sjukvårds­regionen

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder erbjuder ett flertal utbildningar inom Good Clinical Practice (GCP) på både grundläggande och fördjupad nivå. Utbildningarna riktar sig till forskare och forskningsstödjande personal inom alla professioner i Södra sjukvårdsregionen och ger dokumenterad kunskap i GCP. Dokumenterad kunskap i GCP är obligatoriskt vid genomförande av kliniska prövningar, men kunskapen är också värdefull i andra kliniska studier.

Senast publicerad: