Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Mallar och stöddokument

Mallar och stöddokument för kliniska studier

Kliniska Studier Sverige har tagit fram mallar och stöddokument för stöd i genomförandet av kliniska studier. Mallarna kvalitetsgranskas och uppdateras regelbundet. När mallarna har laddats ner kan du anpassa dem utifrån dina behov.

Regionala mallar och stöddokument

Checklista för dig som är verksamhetschef

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder har tagit fram en checklista för dig som är verksamhetschef. Checklistan ger stöd inför beslut om godkännande av forskningsprojekt inom verksamheten.

Checklista för klinisk forskning Word, 76 kB.

Kontakta oss om du har frågor kring våra mallar och stöddokument.

Region Halland hänvisar till regionala mallar och stöddokument. Kontakta FoU Halland för interna rutiner.

Region Kronoberg hänvisar till regionala mallar och stöddokument. All information finns tillgänglig på researchweb. https://www.researchweb.org/is/rkdata Länk till annan webbplats.

Region Kronoberg hänvisar till regionala mallar och stöddokument. Kontakta FoU Blekinge för interna rutiner.

Senast publicerad: