Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Introduktion till GCP i klinisk prövning med läke­medel

Kursen ger en grundläggande introduktion till klinisk prövning.

Kursens innehåll

Kursen ger en grundläggande introduktion till området klinisk forskning/prövning. Den ger kunskaper om gällande nationella och internationella regelverk inklusive Good Clinical Practice (GCP) för att kunna tillämpa detta i planering, genom­förande och avslutning av en klinisk prövning. Kursen är en bra grund för dig som planerar att genomföra en klinisk prövning med läkemedel.

De regulatoriska krav som ställs för att vara delaktig i utförandet av en klinisk prövning, inklusive minimikriterierna identifierade av TransCelerare BIopharma Inc, uppfylls av kursen.

Kurstillfällen

22-23 oktober 2024

Vem riktar sig kursen till

Kursen är i första hand avsedd för dig som är forskare, inom alla professioner, och du som är involverad i kliniska prövningar inom Södra sjukvårdsregionen.

I mån av plats finns det möjlighet för personer utanför Södra sjukvårdsregionen att delta.

Plats

F-sal 1, Skånes universitetssjukhus, Lund, Kioskgatan 21

Tid

Utbildningen pågår mellan kl. 8.30-16.00.

Avgift

Deltagare från Södra sjukvårdsregionen: 2 900 kr exklusive moms

Övriga deltagare och läkemedelsföretag: 4 500 kr exklusive moms

I kursavgiften ingår kursmaterial, lunch och fika för båda dagarna.

Avbokning

Om du får förhinder har du möjlighet att skicka en kollega. Meddela det till oss på utbildning.forumsoder@skane.se.

Om avbokning sker senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften.

Om avbokning sker mindre än 3 dagar innan kursstart debiteras 100 procent av kursavgiften.

Kontakt

Om du har några frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta oss på utbildning.forumsoder@skane.se.

Anmälan

Anmäl dig till utbildningen den 22-23 oktober 2024

Senast publicerad: