Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige

Utveckling och stöd för kliniska ATMP-studier

Region Skånes ATMP-centrum är en väg in för industri och akademi vid förfrågningar och genomförande av kliniska prövningar med avancerade läkemedelsterapier (ATMP). Vi bistår även vid implementering av marknadsgodkända läkemedel för avancerade terapier.

Karta

Utveckling och stöd för kliniska ATMP-studier

Region Skånes ATMP-centrum är en väg in för industri och akademi vid förfrågningar och genomförande av kliniska prövningar med avancerade läkemedelsterapier (ATMP). Vi bistår även vid implementering av marknadsgodkända läkemedel för avancerade terapier.

Uppstart och genomförande av ATMP-studie

ATMP-centrum ger forskare och life science-företag stöd genom uppstart och genomförande av studier med avancerade terapiläkemedel.

Vit pil

Forskningsstöd och rådgivning för ATMP

Forskare erbjuds koordinering, rådgivning och forskningsstöd genom hela den kliniska forskningsprocessen med ATMP - från idé till arkivering.

Vit pil

Lundamodellen - ATMP i Skåne

I Skåne arbetar vi med ATMP utifrån LUNDAMODELLEN. För ett nära samarbete mellan hälso- och sjukvård, akademi och life science-företag.

Vit pil

Feasibility Sweden - studieförfrågningar

Nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar till svensk hälso- och sjukvård.

Vit pil

Stöd kring ATMP

Regelverket för ATMP är mer omfattande än för traditionella läkemedel och ställer andra krav på tillverkning, logistik och hantering. Införande av ATMP i sjukvården kräver i de flesta fall specialkompetens och komplexa samarbetsstrukturer. ATMP-centrum ger stöd till dig som genomför ATMP-prövningar.

Nyheter från ATMP-centrum

 • Dna.

  ATMP-centrum stöd i implementering av gen­terapi som kan rädda barns liv


  Skånes universitetssjukhus är nordiskt centrum för en stamcellsbaserad genterapi mot sjukdomen MLD. Behandlingen har potential att rädda livet på barn som drabbats av den ärftliga sjukdomen. Region Skånes ATMP-centrum har genom koordinering och stöd bidragit till införandet av behandlingen.
 • My Tran, ATMP-centrum på Forum Söder.

  ATMP-centrum växer inför läkemedelsproduktion


  Efterfrågan på expertis och praktiska förutsättningar inom ATMP ökar ständigt. I Skåne arbetar akademin, industrin och hälso- och sjukvården med ATMP enligt Lundamodellen. En viktig del av modellen är produktionen av läkemedel som ska inledas inom något år. För att växla upp inför det har ATMP-centrum på Skånes universitetssjukhus i Lund rekryterat My Tran som kvalitetsansvarig.
 • Nationellt nätverksmöte för ATMP-centran

  ATMP-centrum värd för nationellt nätverksmöte


  I september anordnades det andra nationella nätverksmötet för sjukhusknutna nätverk som arbetar med ATMP-frågor. Mötet hölls i Lund och värd för mötet var Region Skånes ATMP-centrum tillsammans med ATMP2030 och det nationella nätverket. Mötet var lyckat med god uppslutning och stort erfarenhetsutbyte.

Renrumslokaler byggs i Lund

På Skånes universitetssjukhus i Lund planeras för fullt för byggandet av renrumslokaler för tillverkning och beredning av ATMP.

På gång inom ATMP på Region Skåne

Via ATMP-centrum bedrivs både akademiska och industrisponsrade kliniska prövningar med ATMP inom en mängd olika områden. Vår GMP-facilitet har möjlighet att tillverka och bereda flera olika typer av ATMP-produkter vilket ger möjlighet för fler kliniska prövningar.

5

Marknadsgodkända ATMP-produkter inom Region Skåne

6

Pågående prövningar med aktiv rekrytering

9

Avslutade prövningar / avslutad rekrytering

3

Studier under uppstart