Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Projektstöd

Genomförande av forsknings­projekt

Genomförande av forskningsprojekt kräver noggrann planering. Vid större projekt kan det krävas att man tillsätter en projektledare/koordinator som kan upprätta en projektplan, leda projektgruppen samt följa upp mål, aktiviteter, resurser och tidplaner.

Vårt projektstöd vid genomförande av forskningsprojekt

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder erbjuder hjälp med projektstöd för genomförande av ett kliniskt forskningsprojekt. Vi kan ge stöd till delar av eller hela forskningsprojektet genom stöd eller aktiv projektledning.

Vi erbjuder kostnadsfri kortare rådgivning via e-post, telefon eller personligt möte.

Utöver det erbjuder vi även löpande projektstöd eller aktiv medverkan i projektet under hela eller delar av ett forskningsprojekt. Dessa tjänster debiteras.

Kontakta oss på studiesupport.sus@skane.se för mer information.

Projektstöd erbjuds för medarbetare inom Region Halland och ansöks via stödfora.

Ansök om projektstöd via vårt forskningsstöd Länk till annan webbplats.

För medarbetare inom Region Kronoberg erbjuds projektstöd i form av handledande samtal med FoU-handledare som samtliga är disputerade.

Ansök om handledande samtal Länk till annan webbplats.

För specifika frågor inom Region Blekinge kontakta: fou.kompetenscentrum@regionblekinge.se

Senast publicerad: