Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Stockholm-Gotland är en samverkan mellan Region Stockholm och Region Gotland.

Två personer vid ett bord.

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Stockholm-Gotland är en samverkan mellan Region Stockholm och Region Gotland.

Forskningsstöd

Forskare och forskningspersonal erbjuds rådgivning och ett stort utbud av forskningsstöd genom hela den kliniska forskningsprocessen, från idé till arkivering.

Vit pil

Utbildningar

Få de kunskaper som krävs för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet med våra utbildningar i klinisk forskningsmetodik och regelverk.

Vit pil

Prövningsenheter

Våra kliniska prövningsenheter planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen.

Vit pil

Feasibility Sweden

En nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Vit pil

Forum Stockholm-Gotland

Regional nod för samverkansregion Stockholm-Gotland. VI stöttar och utvecklar förutsättningarna för kliniska studier inom samverkansregionen.

I fokus

Nätverk Pil till höger

För dig som arbetar med kliniska studier inom Region Stockholm och Gotland.

Webbinarier Pil till höger

Vi erbjuder seminarier inom bland annat avtalsjuridik, GDPR i forskning och kostnadsberäkningar i kliniska studier

Subventionering av GCP-utbildningar Pil till höger

För anställda inom hälso- och sjukvård i samverkansregionen Stockholm-Gotland är GCP-utbildningar subventionerade.

Nätverk Pil till höger

För dig som arbetar med kliniska studier inom Region Stockholm och Gotland.

Webbinarier Pil till höger

Vi erbjuder seminarier inom bland annat avtalsjuridik, GDPR i forskning och kostnadsberäkningar i kliniska studier

Nyheter

Region Norr

Prenumerera på nyheter

Nyheter publiceras regelbundet, här kan du läsa om såväl regionala som nationella nyheter och stundande evenemang inom Klinisk studier.


Stöd framtaget inom samarbetet Kliniska Studier Sverige

 

Forskningsprocessen

På denna sida beskrivs forskningsprocessen och vad man bör tänka på när man genomför en klinisk studie.

Vit pil

Mallar och stöddokument

På denna sidan hittar du mallar och stöddokument som Kliniska Studier Sverige har tagit fram.

Vit pil

Region Stockholm och Gotland

Region Stockholm och Gotland innefattar ett flertal större sjukvårdsinrättningar som tillsammans erbjuder vård till regionernas population om 2,4 miljoner invånare. Universitetssjukhus i samverkansregionen är Karolinska Universitetssjukhuset.

> 1500

Pågående kliniska studier

>10

sjukhus i regionen

>2000

aktiva forskare

>50

Fas I-studier