Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Forskningsstöd och rådgivning

Forskningsstöd och rådgivning i kliniska studier

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder erbjuder stöd till forskare och forskningspersonal i Södra sjukvårdsregionen.

Vi har bred erfarenhet av kliniska studier och erbjuder dig rådgivning och stöd genom hela forskningsprocessen. Vi kan hjälpa till med enstaka tjänster eller vara delaktiga under hela studien - från idé till arkivering.

Tidig kontakt med oss underlättar din planering och genomförande av kliniska studier och vi hjälper dig säkra hög kvalitet i din forskning.

Senast publicerad: