Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Personuppgifts­hantering i kliniska studier

EUs allmänna dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), gäller inom hela EU och reglerar all personuppgiftshantering, även den i kliniska studier.

Rådgivande rapporter

Kliniska Studier Sverige har tagit fram två rådgivande rapporter gällande tolkningen av GDPR och behandling av personuppgifter vid genomförandet av kliniska studier.

Rapporten Personuppgiftsansvar vid klinisk forskning Pdf, 2 MB. inkluderar en guide för att bedöma personuppgiftsansvar vid olika forskningsscenarier.

Rapporten Åtkomst av hälsodata för forskningsändamål Pdf, 658 kB. beskriver legala förutsättningar för utlämnande av personuppgifter från hälso- och sjukvården för klinisk forskning.

Avtalsmallar för personuppgifts­situationer

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en personuppgiftsbiträdes (PUB)-avtalsmall. Hjälptext till ifyllande av ovan avtalsmallar finns i dokumenten. Mallen finns både på svenska och engelska:

Personuppgiftsbiträde – svensk mall (SKRs mall med tillägg av Forum Söder) Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsbiträde – engelsk mall (SKRs mall med tillägg av Forum Söder) Word, 121 kB.

Mall för gemensamt personuppgiftsansvar

Kliniska Studier Sverige har tagit fram en mall för gemensamt personuppgiftsansvar. Mallen finns både på svenska och engelska. Hjälptext till ifyllande finns i separat dokument (enbart på svenska)

Gemensamt personuppgiftsansvar – svensk mall Word, 209 kB.

Gemensamt personuppgiftsansvar – engelsk mall Word, 213 kB.

Hjälptext till ifyllande Pdf, 239 kB.

Inom Region Skåne rekommenderas att man använder sig av SKR:s mallar och kompletterande information finns på Region Skånes webbplats.

Region Skånes information om informationssäkerhet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor kring våra mallar och stöddokument.

Region Halland hänvisar till regionala mallar och stöddokument. För ytterligare information om interna rutiner för Region Halland kontakta FoU Halland.

Region Kronoberg hänvisar till regionala mallar och stöddokument och för interna rutiner kontakta FoU Kronoberg.

För specifika frågor inom Region Blekinge kontakta: fou.kompetenscentrum@regionblekinge.se

Senast publicerad: