Ordförklaringar:

Tillgänglighetsredogörelse

Kliniska Studier Sverige står bakom den här webbplatsen. Vi vill att kliniskastudier.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi redovisar om det finns eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kliniskastudier.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via e-post så hjälper vi dig.

Kontakta oss via e-post

Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och att åtgärda problem. Kontakta oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna här eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Kontakta oss via e-post

Svarstiden är normalt en vecka.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du lämnat synpunkt till oss men inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och berätta det.

Anmälan till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG:s webbplats Länk till annan webbplats.

Information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen uppfyller delvis villkoren gällande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bristerna beskrivs nedan. Vår ambition är att allt som publiceras på vår webbplats efter oktober 2022 ska vara tillgänglighetsanpassat.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det finns dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

Mallar som skapats utifrån EU‍-‍direktiv 2001/20/EG har inte tillgänglighetsanpassats då denna lagstiftning kommer att ersättas av EU‍-‍förordningen 536/2014. Mallarna som skapats utifrån den gamla lagstiftningen kommer då att tas bort från webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi går kontinuerligt igenom innehållet på webbplatsen för att se till så att vi möter de tillgänglighetskrav som finns.

Webbplatsen publicerades oktober 2022.

Senast publicerad: