Ordförklaringar:

Kliniska Studier Sverige

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Mellansverige är en samverkan mellan Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Örebro län.

Karta över Mellansverige.

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Mellansverige är en samverkan mellan Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Örebro län.

Forskningsstöd

Forskare och forskningspersonal erbjuds rådgivning och ett stort utbud av forskningsstöd genom hela den kliniska forskningsprocessen, från idé till arkivering.

Vit pil

Utbildningar

Få de kunskaper som krävs för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet med våra utbildningar i klinisk forskningsmetodik och regelverk.

Vit pil

Prövningsenheter

Våra kliniska prövningsenheter planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen.

Vit pil

Feasibility Sweden

En nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Vit pil

Kommande event

2
onsdagoktober 2024

Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för chefer

Utbildningen ger en introduktion till vilka regelverk som finns att förhålla sig till vid klinisk forskning och vilket ansvar man har som verksamhetschef.

5
tisdagnovember 2024

Introduktion till Good Clinical Practice (GCP)

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med eller planerar att arbeta med kliniska prövningar och behöver kunskaper inom området Good Clinical Practice.

13
onsdagnovember 2024

Monitorering - en introduktion

Utbildningstillfället ger en översiktlig genomgång om vad monitorering är, varför och hur monitorering genomförs samt vilka regelverk som finns att förhålla sig till.

Lokala noder

Forum Mellansverige forskningsstöd utgörs av lokala noder som är placerade i sjukvårdsregionens sju regioner. De lokala noderna erbjuder dig som är verksam inom klinisk forskning personligt stöd och rådgivning. Besök din regions lokala nod för att ta reda på vilket stöd du kan få.

Vit pil

Statistik kliniska studier

Forum Mellansverige samlar in och redovisar data över pågående kliniska studier i sjukvårdsregionen.

Vit pil

Nyheter

Region Norr

Forskningsprocessen

Få en översikt över forskningsprojektets olika faser, från idé till arkivering. Den kliniska studiens delar beskrivs övergripande och för studier med läkemedel och medicintekniska produkter finns mer specifik information. Ett bra stöd för dig som ska eller håller på att genomföra kliniska studier.

Vit pil

Mallar och stöddokument

Våra mallar och stöddokument är ett stöd vid planering och genomförande av kliniska studier. Mallarna utgår från regelverk för kliniska läkemedelsprövningar man kan anpassas och användas vid andra typer av studier.

Vit pil

Våra fokusområden

Vi underlättar för forskare, forskningspersonal och life science-företag att genomföra kliniska studier av hög kvalitet i hälso- och sjukvården. Genom omvärldsbevakning och dialog med olika aktörer identifierar och prioriterar vi gemensamma nationella utmaningar och behov som blir våra fokusområden. För att utreda frågeställningar och utveckla stöd och tjänster inom våra olika fokusområden samverkar vi nationellt.

Vår verksamhet

Forum Mellansverige är regional nod för samordning av kliniska studier i sjukvårdsregionen Mellansverige som består av sju regioner: Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Örebro län. Sjukvårdsregionen är Sveriges näst största med 2,1 miljoner invånare, två universitetssjukhus, fem länssjukhus och 18 länsdelssjukhus.

2193

pågående kliniska studier i sjukvårdsregionen 2023

354

startade studier 2023

80+

studieförfrågningar

436

pågående läkemedelsprövningar 2023

Prenumerera på nyheter och event

Ta del av senaste nytt om kliniska studier, våra kommande utbildningar och evenemang.