Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Kurs i registerforskning

Kursen i registerforskning ska stimulera till användning av nationella register i klinisk forskning och vårdutveckling.

Om kursen

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder har i samverkan med Regionalt Cancercentrum Syd tagit fram en heldagsutbildning i registerforskning för att stimulera till användning av nationella register i klinisk forskning och vårdutveckling.

Kursen ger en överblick över metoder för registerforskning och en översikt över olika befintliga register. För inspiration kring hur registerdata kan användas i forskning har vi bjudit in forskare att berätta om sina forskningsprojekt där registerdata har använts och vilket värde det skapar.

Målsättningen med utbildningen är att:

  • Ge övergripande kunskap i registerforskning
  • Inspirera kring hur registerdata kan användas i klinisk forskning och vårdutveckling
  • Ge en överblick över register tillgängliga för klinisk forskning och vårdutveckling

Kurstillfällen

För närvarande finns inget datum inbokat.

Tid

Kursen pågår kl. 09.00 - 16.30.

Kursen riktar sig till

Kursen vänder sig till sjukvårdsprofessioner, forskare och doktorander i Södra sjukvårds­regionen.

Plats

Kursen genomförs digitalt i Microsoft Teams.

Avgift

Kursen är kostnadsfri för deltagare från Södra sjukvårdsregionen eftersom den sponsras av RCC Syd.

Anmälan

 

Register viktig resurs inom klinisk forskning

I Sverige finns unika register inom hälso- och sjukvården med syfte att underlätta uppföljning och utvärdering av vård och behandling. Dessa register är en viktig resurs inom klinisk forskning och utveckling. Regionernas ansvar för att medverka i kliniskt forskningsarbete fastslås i Hälso- och sjukvårdslagen där utnyttjandet av dessa register är ett viktigt bidrag.

Senast publicerad: