Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för chefer

17 september 2024

Kursens innehåll

Kliniska Studier Sverige har tagit fram en utbildning för dig som är verksamhetschef eller motsvarande i en verksamhet inom hälso- och sjukvården där klinisk forskning och utvecklingssamarbeten bedrivs.

Utbildningen ger en introduktion till vilka regelverk som finns att förhålla sig till för olika typer av klinisk forskning. Den ger också en översikt över vad man som verksamhets­chef har ansvar för och därför bör ha kännedom om.

Utbildningen fokuserar på verksamhetschefens ansvar i relation till lagstiftningen vid klinisk forskning.

  • Finns det likheter och skillnader mellan klinisk forskning, kliniska studier, kliniska prövningar och sjukvård?
  • Vilka lagar och regler behöver man som chef känna till och vad innebär det i praktiken?
  • Vad innebär det och vilket ansvar har man som chef när man signerar ett avtal vid kliniska studier?

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagare ha:

  • Övergripande kunskap kring de regelverk som finns kopplade till genomförandet av kliniska studier samt vilket ansvar du som verksamhetschef har.
  • Vetskap om vart du ska vända dig för råd och stöd till dig och/eller till dina medarbetare kring genomförande av kliniska studier.
  • Verktyg för att kunna navigera i regelverken kring kliniska studier.
  • Inspiration kring hur din verksamhet kan utvecklas när det gäller att bedriva klinisk forskning

Utbildningen ger inte de heltäckande kunskaper inom GCP och regelverk som krävs vid arbete i/med kliniska prövningar.

Vem riktar sig kursen till

Denna kurs riktar sig till dig som är verksamhetschef eller motsvarande inom hälso- och sjukvården i Södra sjukvårdsregionen. Kursen är obligatorisk för verksamhetschefer med universitetsvårdsenheter.

Kurstillfällen

17 september 2024, kl. 08.30 - 16.30

Plats

Den här utbildningen genomförs digitalt i Microsoft Teams.

Kostnad

Utbildningen sponsras av RCC Syd och därför är det kostnadsfritt att delta.

Anmälan

Notera att din anmälan är bindande. Vid färre än tio deltagare ställs kursen in.

Senast publicerad: