Ordförklaringar:

Kliniska prövningsenheter

På denna sida finns information om och kontaktuppgifter till alla kliniska prövningsenheter i Södra sjukvårdsregionen.

Klinisk prövningsenhet inom Forum Söder

Klinisk prövningsenhet utför kliniska studier med läkemedel, medicintekniska produkter och medicinska behandlingar, men även andra typer av studier såsom kohortstudier. Vi har en bred kompetens och erfarenhet från studier inom flera olika terapiområden och från olika utvecklingsfaser - från fas I till fas IV.

Vi finns på Skånes Universitetssjukhus i Lund och erbjuder tillgång till hälso- och sjukvårdens infrastruktur för klinisk forskning, som till exempel:

 • Fullt utrustade lokaler med åtta vårdplatser där verksamhet kan bedrivas dygnet runt.
 • Ackrediterade sjukhuslaboratorium.
 • Tillgång till sjukhusets infrastruktur såsom Bild och funktion.
 • Utrustning av olika slag.
 • Forskningspersonal.

Fas 1 och andra typer av studier

Vår enhet är godkänd av Läkemedelsverket för genomförande av FIH (First-In-Human) studier. Inspektioner sker kontinuerligt för att upprätthålla denna status. På enheten bedrivs kliniska läkemedelsstudier i alla faser, icke-interventionsstudier och studier av medicintekniska produkter.

Studierna på enheten kan bedrivas dygnet runt med:

 • medicinsk övervakning.
 • telemetriutrustning för rytmövervakning.
 • tillgång till akut-team och intensivvård.
 • tillgång till ackrediterade sjukhuslaboratorium.

Våra tjänster

För studier som genomförs på Klinisk prövningsenhet erbjuds följande tjänster:

 • Rekrytering genom vår databas (cirka 1200 personer) för studier på friska frivilliga.
 • Information och samtycke.
 • Hälsoundersökning.
 • Läkemedelsdosering eller annan behandling.
 • Provtagning.
 • Uppföljningsbesök.
 • Utformning av protokoll: framför allt råd och granskning.
 • Utformning av forskningspersonsinformation och samtyckesblankett.
 • Ansökningsförfarande avseende etikansökan.
 • Granskning av rapporter.

Delta i en studie som frisk frivillig

Forskningen är beroende av människor som ställer upp frivilligt och deltar i kliniska studier. När du deltar som forskningsperson bidrar du till att driva medicinsk forskning och utveckling framåt. Du kan anmäla dig som forskningsperson om du vill delta i kliniska studier. Vi har sammanställt information om vad det innebär att delta i en klinisk studie som frisk frivillig.

Lär dig mer om kliniska studier och hur man kan delta i en studie som frisk frivillig

Kontakta oss

Klinisk prövningsenhet finns på Skånes universitetssjukhus i Lund. Vår adress är Akutgatan 8, F-blocket, plan 2.

Du når oss på telefonnummer 046-175337 och via e-post.

Övriga prövningsenheter i Södra sjukvårdsregionen

Om du vill kontakta en prövningsenhet inom Södra sjukvårdsregionen finns här information om och kontaktuppgifter till samtliga.

Hematologi, First-in-Human

Terapiområde: Hematologi
Studiefaser: First-in-human, Fas 1-4
Vårdgivare: Region Skåne
Placering: Skånes Universitetssjukhus, Lund
Mer information och kontakt: klinforsk.hematologi.sus@skane.se

Hematologi, Region Halland

Terapiområde: Hematologi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Region Halland
Placering: Hallands sjukhus, Halmstad

Forskningsmottagning internmedicin, Malmö

Terapiområde: Internmedicin
Studiefaser: Fas 3 och 4
Vårdgivare: Region Skåne
Placering: Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Mer information och kontakt: Forskningsmottagning internmedicin Malmö Länk till annan webbplats.

Kardiologi, Lund

Terapiområde: Kardiologi
Studiefaser: Fas 1- 4
Vårdgivare: Region Skåne
Placering: Skånes universitetssjukhus, Lund
Mer information och kontakt: Malin Ståhl (malin.Stahl@skane.se), enhet klinisk forskning hjärtmedicin

Kardiologi, Malmö

Terapiområde: Kardiologi
Studiefaser: Fas 1- 4
Vårdgivare: Region Skåne
Placering: Skånes universitetssjukhus, Malmö
Mer information och kontakt: Anna Karlsson Egerstdt (Anna.KarlssonEgerstedt@skane.se), enhet klinisk forskning hjärtmedicin

Kardiologi, Helsingborg

Terapiområde: Kardiologi
Studiefaser: Fas 1- 4
Vårdgivare: Region Skåne
Placering: Helsingborgs lasarett

Terapiområde: Lung och allergimedicin
Vårdgivare: Region Skåne
Placering: Skånes Universitetssjukhus, Lund
Mer information och kontakt: lungallergiforskning.lund.sus@skane.se

Minnessjukdomar

Terapiområde: Neurologi - Minnessjukdomar
Vårdgivare: Region Skåne
Placering: Skånes universitetssjukhus, Malmö
Mer information och kontakt: Henrik Östlund (henrik.ostlund@skane.se), enhet minnessjukdomar kliniska läkemedelsprövningar

Parkinson

Terapiområde: Neurologi, Parkinson
Studiefaser: Fas 1-4
Vårdgivare: Region Skåne
Placering: Skånes universitetssjukhus, Lund
Mer information och kontakt: Per Odin (per.odin@med.lu.se)

Cancer och onkologi - First-in-Human

Terapiområde: Cancer och Onkologi (exklusive lungcancer)
Studiefaser: First-in-human, Fas 1-4
Vårdgivare: Region Skåne
Placering: Skånes universitetssjukhus, Lund och Malmö
Mer information och kontakt: Klinisk forskningsenhet Onkologi (klinforsk.onkologi.sus@skane.se)

Lungcancer

Terapiområde: Cancer och Onkologi - lungcancer
Studiefaser: Fas 1-4
Vårdgivare: Region Skåne
Placering: Skånes universitetssjukhus, Lund
Mer information och kontakt: Emelie Åkesson Gezelius (Emelie.AkessonGezelius@skane.se) och Melissa Romare (Melissa.Romare@skane.se).

Onkologi, Region Kronoberg

Terapiområde: Cancer och Onkologi
Studiefaser: Fas 2-4
Vårdgivare: Region Kronoberg
Placering: Centrallasarettet, Växjö
Mer information och kontakt: kpe@kronoberg.se

Psykiatri

Terapiområde: Psykiatri
Vårdgivare: Region Skåne
Placering: Psykiatri, Habilitering och hjälpmedel
Mer information och kontakt: Psykiatrimottagning forskning (psykiatriforskning@skane.se)

Thoraxcentrum

Terapiområde: Thorax
Studiefaser: 3 och 4
Vårdgivare: Region Blekinge
Placering: Blekingesjukhuset Karlskrona
Mer information och kontakt: thoraxcentrum.blekingesjukhuset@regionblekinge.se

Urologi, Region Skåne

Terapiområde: Urologi
Vårdgivare: Region Skåne
Placering: Skånes universitetssjukhus, Malmö

Urologi, Region Kronoberg

Terapiområde: Urologi
Vårdgivare: Region Kronoberg
Placering: Centrallasarettet, Växjö

Öron, -näs och halsmottagningen, Lund

Terapiområde: Kronisk rhinosinuit och allergilogi
Studiefaser: 2, 3 och 4
Vårdgivare: Region Skåne
Placering: Skånes universitetssjukhus, Lund
Mer information och kontakt:
Pia Sandell, pia.sandell@skane.se
Helene Larsson, helene.s.larsson@skane.se
Lennart Greiff, lennart.greiff@skane.se

Senast publicerad: