Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Grundkurs i Good Clinical Practice (GCP)

Kursen ger en uppdatering i ICH-GCP samt regelverk gällande klinisk prövning med läkemedel.

Kursens innehåll

Det är viktigt att den som genomför kliniska studier håller sig uppdaterad kring aktuella lagar och regelverk för kliniska studier. Kliniska Studier Sverige - Forum Söder erbjuder därför i samarbete med Regionalt cancercentrum Syd en digital grundutbildning i Good Clinical Practice (GCP). Kursen ger en uppdatering i ICH-GCP (Revision 2, R2) samt regelverk gällande klinisk prövning med läkemedel.

Kursen riktar sig till

Utbildningen riktar sig till forskare och forskningsstödjande personal involverade i kliniska studier och kliniska prövningar inom Södra sjukvårdsregionen.

Kurstillfälle

För närvarande finns inget datum inbokat.

Plats

Denna utbildning genomförs digitalt i Teams. Kursdeltagare får inbjudan med länk en vecka före utbildningstillfället.

Tid

Utbildningen pågår mellan kl. 08.30-16.00.

Avgift

Deltagare från Södra sjukvårdsregionen: kostnadsfritt

Externa deltagare och läkemedelsföretag: 3 500 kr exklusive moms

Avbokning

Om du får förhinder har du möjlighet att skicka en kollega. Meddela det till oss på utbildning.forumsoder@skane.se.

Om avbokning sker senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften.

Om avbokning sker mindre än 3 dagar innan kursstart debiteras 100 procent av kursavgiften.

Kontakt

Om du har några frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta oss på utbildning.forumsoder@skane.se.

Anmälan

Senast publicerad: