Ordförklaringar:

Kontakta oss

Välkommen att ta kontakt med oss för att få hjälp med dina kliniska studier.

Regionalt forskningsstöd och rådgivning

Vi finns tillgängliga för dig som vill ha stöd med dina kliniska studier.
Kontakta din regionala nod för att få veta vilket stöd du kan få.

Kontakta Kliniska Studier Sverige

Nationella förfrågningar

Nationella förfrågningar till Kliniska Studier Sverige från till exempel myndigheter, branschorganisationer eller andra aktörer görs via e-post.

Skicka e-post till Kliniska Studier Sverige

Frågor om deltagande i kliniska studier

Vi har inte möjlighet att ta emot frågor om deltagande i kliniska studier från patienter eller allmänheten. För dessa frågor hänvisar vi dig till din vårdgivare eller vår generella information om deltagande i kliniska studier.

Information om deltagande i kliniska studier


Personuppgiftshantering

Kliniska Studier Sverige värnar om personlig integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos oss.

Hur vi arbetar med personuppgiftshantering