Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Läkemedelsrådet i Region Skåne

Så gör vi i Region Skåne

För deltagande i icke-interventionsstudier med läkemedel, det vill säga studier med läkemedel som inte är ansökningspliktiga till Läkemedelsverket, krävs en ansökan till Läkemedelsrådet i Region Skåne.

Ansökan görs via e-post (lakemedelsradet@skane.se) med kort information om studien samt bifogat studieprotokoll. Godkännande krävs innan studiestart.

Reglerna för deltagande i icke-interventionsstudier finner du på Läkemedelsrådets webbplats:

Läkemedelsrådet, på vardgivare.skane.se Länk till annan webbplats.

Senast publicerad:

Innehåll på sidan